Vahva Toimitilat Oy aloittaa

Vahvan toimitilarakentaminen omaksi yhtiöksi

Toimitilamyynnin kasvaessa Vahvan omistajat ja johto todenneet tarkoituksenmukaiseksi perustaa liiketilarakentamiseen keskittyvän uuden yhtiön: Vahva Toimitilat Oy.

Sekä uuden yrityksen että jatkossa asuntorakentamiseen keskittyvän Rakennusliike Vahva Oy:n omistajapohja on sama ja se pysyy ennallaan.

Vahva Toimitilat Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Arvo Räisälä.